Rautatiet
2 minuutteja luettu

Väyläviraston tuore investointiohjelma sijoittaa etenkin rataverkkoon

26/01/2022, 13:22
Väyläviraston tuore investointiohjelma sijoittaa etenkin rataverkkoon
Kuva: Holger Schué, Pixabay
Marika Pietilä Marika Pietilä
Like 0

Väylävirasto on julkaissut ehdotuksensa uusien rata-, maantie- ja vesiväylähankkeiden toteuttamisesta vuosille 2022-2029. Väyläverkon investointiohjelma toteuttaa osaltaan valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa (Liikenne 12 -suunnitelma). Investointiohjelma päivitetään vuosittain, ja siihen eivät sisälly jo käynnissä olevat väylähankkeet, tai sellaiset hankkeet, joiden rahoituksesta on tehty päätökset.

Investointiohjelma on Väyläviraston näkemys investoinneista. Hankkeiden mahdollisesta käynnistämisestä päättää eduskunta.

Kahdeksanvuotisen investointiohjelman talouskehys Liikenne 12 -suunnitelmassa vuosille 2022-2029 on hieman yli kolme miljardia euroa. Ehdotuksessaan Väylävirasto on määritellyt tästä summasta 2,3 miljardia kehittämishankkeisiin ja 800 miljoonaa euroa perusväylänpidon parantamishankkeisiin.

– Investointiohjelman ulkopuolella jää ikävä kyllä paljon hyviä ja tarpeellisia hankkeita. Kehittämistarpeita on yli 10 miljardin euron edestä, mutta rahaa on käytettävissä tästä vain murto-osa, Väyläviraston pääjohtaja Kari Wihlman kommentoi tiedotteessa.

Investointiohjelman ajanjaksolla 2022-2029 voidaan Väyläviraston mukaan sopia yhteensä noin 500 miljoonan euron valtion rahoituksesta seitsemälle MAL-kaupunkiseudulle. Osa tästä rahoituksesta kohdistuu valtion väyläverkolle ja hankkeista sovitaan valtion ja kuntien välisissä erikseen neuvoteltavissa sopimuksissa.

Kehittämishankkeissa suurin osa rahasta, 1,26 miljardia euroa, on menossa rataverkon hankkeisiin. Tieverkon hankkeisiin on mitoitettu 977 miljoonaa euroa ja vesiväylähankkeisiin 82 miljoonaa euroa.

Väylävirasto on keskustellut investointiohjelman valmistelun aikana sidosryhmien ja alueellisten toimijoiden kanssa. Lisäksi Väylävirasto sai lausuntoja investointiohjelmasta syksyllä 2021. Lausuntoja saapui yhteensä yli 260 kappaletta.

Kunnat antoivat yli puolet saapuneista lausunnoista. Lisäksi lausuntoja antoivat muun muassa yritykset, yhdistykset ja yhteisöt. Kaikki lausunnot käsiteltiin investointiohjelman viimeistelytyössä. Valmistelua tehtiin yhdessä alueellisten ELY-keskusten kanssa.

#investointiohjelma #liikenne 12 #talous #väylävirasto
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0