Kiinteistöt
2 minuutteja luettu

Vuoden puhtausalan yritys huomioi ylläpitoasiat jo rakennusvaiheessa

4/10/2021, 08:50
Vuoden puhtausalan yritys huomioi ylläpitoasiat jo rakennusvaiheessa
Vuoden puhtauspalveluyrityspalkinnon vastaanottivat toimitila- ja käyttäjäpalveluista vastaava johtaja Rita Läspä, tiimipäällikkö Auli Kallio, palveluohjaaja Niina Karevuori ja yliopiston toimitiloista ja kiinteistöistä vastaava toimitilajohtaja Teppo Salmikivi. Kuva: Puhtaustieto PT Oy
Marika Pietilä Marika Pietilä
Like 0

Kiinteistö- ja puhtauspalvelualan koulutus- ja mediatalo Puhtaustieto Oy on palkinnut Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut Oy:n (HY247) vuoden puhtausalan yrityksenä. HY247 on noin 300 henkeä työllistävä inhouse-yhtiö, joka tuottaa yliopiston tiloihin tarvittavat kiinteistöpalvelut, kuten siivous-, vahtimestari-, huolto-, kunnossapito- ja rakennuttamispalvelut. Perustelujen mukaan HY247 on aktiivisesti ja suunnitelmallisesti kehittänyt tilojensa toiminnallisuutta nostamalla tilojen ylläpidon edellytykset keskiöön.

– Helsingin yliopisto huomioi laadukkaan ylläpidon edellytykset jo rakennushankkeiden suunnitteluvaiheessa ja hyödyntää siivouspalveluhenkilöstönsä asiantuntijuutta tässä. Lisäksi he ovat aktiivisesti kehittäneet hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja puhtauden tuottamiseen tiloissaan, sanoo HY247:n toimitila- ja käyttäjäpalveluista vastaava johtaja Rita Läspä.

– Tilojen ja rakenteiden hoidettavuus on yksi suunnittelun keskeisistä lähtökohdista. Tällöin otetaan huomioon muun muassa eri materiaalien puhdistettavuus ja puhtaana pysyminen sekä vaikeasti siivottavien paikkojen välttäminen. Tilojen laadukkaan ylläpidon varmistaminen lähtee näin jo suunnittelusta asti koko rakennus- tai korjaushankkeen ajan: mitä ja miten siivotaan, huoltotilojen oikealla mitoituksella, sijoittelulla ja niin edelleen. Myös korjauskohteiden puhtauteen, suojauksiin, pölyttömyyteen, jätehuoltoon ja päivittäissiivouksen kiinnitetään erityistä huomiota. Jokaisella toimijalla on vastuu puhtaudesta, Helsingin yliopiston toimitiloista ja kiinteistöistä vastaava toimitilajohtaja Teppo Salmikivi kertoo.

Palkinto myönnettiin nyt 24. kerran. Puhtaustiedon mukaan kiinteistöjen ylläpito- ja puhtauspalvelujen toimintaedellytyksiin ei usein kiinnitetä riittävästi huomiota suunnitteluvaiheessa, mikä käy kalliiksi myös kiinteistöjen ylläpitokustannusten näkökulmasta seuraavien kymmenien vuosien aikana.

“Kiinteistö, joka on helposti ylläpidettävä ja huollettava tulee elinkaarensa aikana huomattavasti edullisemmaksi kuin kiinteistö, jota on hankala ylläpitää. Julkisten rakennusten ylläpidon kustannukset ovat jopa 2,4 miljardia euroa (Lith,2015), josta yksistään siivouksen osuus oli noin 30 prosenttia. Perusopetuksen rakennuksien siivouskustannukset vaihtelivat laajasti 1,5-3€/m2”, Puhtaustieto kirjoittaa tiedotteessaan. HY247:n Puhtaustieto nostaa esiin yrityksenä, joka kuitenkin kehittää pitkäjänteisesti toimintaansa ja henkilöstönsä ammattitaitoa sekä toimii aktiivisesti ja ulospäin suuntautuneesti toimintaympäristössään ja näin toteuttaa ennakoivaa kiinteistönhoitoa.

– Rakennushankkeille asetettavissa tavoitteissa otetaan jo suunnitteluvaiheessa huomioon myös rakennuksen tehokas hoito, huolto ja kunnossapito sekä kiinteistökannan korjaus- ja rakennustöiden ohjelmointi. Näin pyritään varmistamaan kiinteistön tuotto ja arvon säilyminen, Salmikivi sanoo.

#helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut oy #hy247 #puhtaustieto oy #ylläpito
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0