Sponsoroidut
1 min luettu

Vuoden rakennuttaja 2022 on Tampereen kaupunki

16/06/2022, 04:50
Vuoden rakennuttaja 2022 on Tampereen kaupunki
Kuvassa Milko Tietäväinen, Virpi Ekholm ja Aleksi Jäntti.
Sponsoroidut
Like 0

Tampereella on viime vuosien aikana toteutettu ja toteutetaan parhaillaan onnistuneesti useita vaativia rakennushankkeita, kuten Tampereen Ratikka, Nokia Arena sekä kaupungin täydennys- ja aluerakennushankkeet. Hankkeet ovat muovanneet kaupunkikuvaa positiivisella tavalla ja luoneet pohjaa uusille investoinneille.
Rakennushankkeiden onnistumisen avaimina ovat toimineet koko kaupungin organisaation tuki hankkeille, riittävä resursointi, eri toteutusmuotojen rohkea hyödyntäminen sekä hyvä johtaminen. Hankkeissa on panostettu laajasti myös sidosryhmäviestintään sekä viestimiseen hankkeiden vaikutuksista liikennejärjestelyihin.

Suurilla infrahankkeilla on paljon sidosryhmiä ja asiakastahoja, joiden tarpeet Tampereella on tunnistettu hankekehittämisessä ja rakennuttamisessa. Erityisesti kaupunki on onnistunut asiakasarvon tuottamisessa, asiakaskokemuksen johtamisessa sekä projektien hallinnassa. Moni hankkeista on lisäksi esimerkillinen osoitus saumattomasti yhteistyöstä julkisten ja yksityisten toimijoiden kesken.
”Tampere on tekemisen kaupunki. Siihen ovat aina kuuluneet myös suuret suunnitelmat. Hienoa, että määrätietoinen ja pitkäjänteinen työmme rakennushankkeiden parissa saa tunnustusta”, sanoo Tampereen kaupungin rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväinen.
Tampereen kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä ja ympäristövaikutukset huomioidaan laajalti myös rakennushankkeissa. Kaupungin hankeyhtiöt ovat tuoneet kiertotalouden ja vähähiilisyyden osaksi hankkeita, mikä on näkynyt konkreettisesti muun muassa Hiedanrannan kehittämisessä. Tampereen kaupunki on palkittu puurakentamisen edistäjä.
Lisäksi Tampereella tehdään paljon töitä rakentamisen digitaalisuuden edistämiseksi esimerkiksi kehitysohjelmien sekä tietomallien kehittämisen kautta.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0