Energia
2 minuutteja luettu

"Vuosituhannen alhaisin kulutus" - energiankäyttö teollisuudessa väheni

1/11/2021, 09:58
Kuva: S. Hermann & F. Richter
Marika Pietilä Marika Pietilä
Like 0

Vaikka Suomen teollisuus säästyi viime vuonna suuremmilta koronan aiheuttamilta vaurioilta, pandemian vaikutus näkyy kuitenkin tarkasteltaessa teollisuuden energiankäyttöä vuoden mittaan. Teollisuusalojen energiankäyttö väheni Tilastokeskuksen mukaan kuusi prosenttia, mikä riitti siihen, että vuodesta 2020 tuli tähän mennessä vuosi, jolloin kotimaan teollisuuden energiankulutus oli alimmillaan tällä vuosituhannella. Teollisuus kulutti energiaa kaikkiaan 496 petajoulea. Maakunnittain tarkasteltuna energiankulutus laski voimakkaimmin Keski-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla.

Teollinen tuotanto jatkui läpi koronan, joskin aiempaa alemmalla tasolla. Tilastokeskuksen mukaan korona-ajan teollisuutta auttoi yhtäältä investointihyödykevaltaisen vientiteollisuuden pitkät toimitussyklit ja toisaalta se, että raaka-aineiden kysyntä säilyi vahvana. Vähentynyt tuotanto näkyi etenkin energiaintensiivisten toimialojen laskeneena energiankulutuksena.

Suurin lasku nähtiin metsäteollisuuden käyttämässä energiassa, joka oli 8 prosenttia edellistä vuotta pienempi. Metsäteollisuuden tuotantoa haittasivat myös koronaa edeltäneet laajat lakot sekä mekaanisessa metsäteollisuudessa että sellun, paperin ja kartongin valmistuksessa. Vuonna 2020 metsäteollisuudessa käytettiin 46 prosenttia kaikesta teollisuuden kuluttamasta energiasta ja valtaosa kaikista teollisuuden uusiutuvista polttoaineista.

Myös metallien jalostuksessa ja kemianteollisuudessa nähtiin laskua. Teollisuuden energiankulutus on noin 40 prosenttia Suomen kaikesta energiankulutuksesta.

Turpeen käyttö väheni neljänneksen

Vuoteen 2019 verrattuna fossiilisten polttoaineiden ja turpeen osuus teollisuuden polttoaineina laski 26 prosentista 25 prosenttiin. Edeltävän vuoden tavoin maakaasun käyttö kasvoi erityisesti lisääntyneen nesteytetyn maakaasun (LNG) käytön myötä. Öljyn kulutus laski 13 prosenttia ja öljyn osuus päätyi ensimmäistä kertaa alle 10 prosenttiin teollisuuden kokonaiskulutuksesta. Turpeen käyttö putosi vuoteen 2019 verrattuna 25 prosenttia ollen noin prosentin kaikesta teollisuuden käyttämästä energiasta. Puupolttoaineiden kulutus laski 7 prosenttia osuuden ollessa 40 prosenttia kaikesta energiankulutuksesta. Osuus laski ensimmäistä kertaa koko viime vuosikymmenen jatkuneen kasvun jälkeen.

#energiankäyttö #kemianteollisuus #metalliteollisuus #tilastokeskus #turve
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0