Kiinteistöt Hallinnointi
2 minuutteja luettu

Rakennusjätti myy liiketoimintansa

4/04/2022, 12:15
Rakennusjätti myy liiketoimintansa
YIT-lippu
Tea Kemppainen Tea Kemppainen
Like 0

YIT on saanut päätökseen Venäjän liiketoimintojensa strategisen arvioinnin. Arvioinnin myötä YIT on allekirjoittanut sopimuksen Etalon Group PLC:n kanssa Venäjän liiketoimintojensa myynnistä. Venäjän liiketoimintojen strateginen arviointi käynnistettiin marraskuussa 2021 ja sitä kiihdytettiin vuoden 2022 maaliskuussa geopoliittisen tilanteen muututtua.

Toimitusjohtaja Markku Moilanen: ”Ukrainan kriisin myötä Venäjän liiketoimintomme kohtasivat ennennäkemättömiä haasteita, ja toiminnan jatkaminen oli muodostumassa entistä vaikeammaksi. Liiketoimintojen myynti antaa meille mahdollisuuden nopeaan, kontrolloituun ja kokonaisvaltaiseen lähtöön Venäjältä. Tämä on sekä meidän että asiakkaidemme ja työntekijöidemme kannalta paras ratkaisu vallitsevissa olosuhteissa.”

Tulos laskee

Kaupan odotetaan toteutuvan huhtikuussa. Kauppahinta on noin 50 miljoonaa euroa. Kaupan seurauksena YIT kirjaa ensimmäisen vuosineljänneksen tuloslaskemaan noin 150 miljoonan euron arvonalentumisen.

Kumulatiivinen RUB/EUR -muuntoero oli -284 miljoonaa euroa vuoden 2021 lopussa. Lisäksi RUB/EUR -muuntoeron ensimmäisen vuosineljänneksen muutoksen arvioidaan olevan noin -40 miljoonaa euroa.

Esitetyt luvut ovat alustavia arvioita, joihin vaikuttavat muun muassa RUB/EUR -valuuttakurssimuutokset.

Venäjän liiketoiminnoista kirjattava arvonaleneminen ei vaikuta YIT:n oikaistuun liikevoittoon. YIT luokittelee kaupan kohteena olevat toiminnot ensimmäisen vuosineljänneksen raportoinnissa myytävänä oleviksi omaisuuseriksi ja raportoi ne lopetettuina toimintoina.

Venäjän liiketoimintojen myynti ei vaikuta YIT:n muiden liiketoimintojen näkymiin. YIT odottaa jatkavien liiketoimintojen oikaistun liikevoiton olevan korkeampi kuin vuonna 2021. Vuoden 2021 vertailuluku tullaan päivittämään vastaamaan YIT:n uutta liiketoimintarakennetta viimeistään ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksessa.

Muutos YIT:n johtoryhmässä
Asuminen Venäjä -segmentin johtaja ja YIT:n johtoryhmän jäsen Teemu Helppolainen jättää yhtiön. Hän jatkaa tehtävässään, kunnes YIT:n Venäjän liiketoimintojen myynti on saatu päätökseen.

”Teemu Helppolaisella oli keskeinen rooli YIT:n Asuminen Venäjä -liiketoiminnan menestyksen rakentamisessa. Toimiminen Venäjän markkinoilla edellytti vahvaa strategista ja operatiivista osaamista ja paikallistuntemusta. Teemu johti liiketoimintaa ansiokkaasti säilyttäen sekä asiakkaiden että henkilöstön luottamuksen. Kiitän Teemua lämpimästi hänen pitkäjänteisestä sitoutumisestaan yhtiön hyväksi”, toimitusjohtaja Markku Moilanen sanoo.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0