Energia
2 minuutteja luettu

Yli 100 miljoonan euron vedyn tuotantolaitos suunnitteilla Mikkeliin

2/02/2022, 14:54
Yli 100 miljoonan euron vedyn tuotantolaitos suunnitteilla Mikkeliin
Kuva: Constantin Wenning, Unsplash
Marika Pietilä Marika Pietilä
Like 0

Suunnitelmat uusiutuvan metaanin ja vihreän vedyn tuotantolaitoksen rakentamiseksi Mikkeliin saavat jatkoa. Etelä-Savon Energia ja Nordic Ren-Gas kertovat nyt allekirjoittaneensa yhteistyösopimuksen, joka koskee Power-to-Gas-laitoskokonaisuuden teknistaloudellista toteutettavuusanalyysiä Pursialan voimalaitosalueelle. Analyysillä varmennetaan hankkeen tekninen ja kaupallinen toteutettavuus ennen varsinaista investointipäätöstä.

Osapuolet aikovat aloittaa toteuttavuusanalyysin nyt helmikuun alussa, ja hankkeen on tarkoitus edetä seuraavaan vaiheeseen vielä tämän vuoden aikana. Hankkeen luvitus, tekninen esisuunnittelu ja rahoitusjärjestelyt aloitetaan, kun toteuttavuusanalyysin tulokset ovat valmiina ja puoltavat hankkeen edistämisestä.

Laitoshanke on hankeosapuolten mukaan mahdollista toteuttaa vaiheissa. Osapuolet vastaavat kehitystyöstä yhdessä, ja toteutettavuussuunnittelua johtaa projektikehitysyhtiö Nordic Ren-Gas, jonka pääliiketoimintaa on Power-to-Gas-tuotantolaitosten kehitys, tuotantolaitosten omistaminen sekä tuotettujen uusiutuvien liikennepolttoaineiden myynti ja jakelu. Etelä-Savon Energia Oy saa laitokselta käyttöönsä merkittävän määrän hukkalämpöön perustuvaa, hiilidioksiditonta kaukolämpöä sekä tarjoaa Power-to-Gas-laitokselle laitospaikan ja infrastruktuurikytkennät prosessihyödykkeiden hankintaan.

Laitos toteutetaan kahdessa vaiheessa siten, että ensimmäistä vaihetta alettaisiin rakentaa vuonna 2023 ja noin 20 megawatin elektrolyyseri otettaisiin käyttöön vuonna 2026. Toinen vaihe valmistuisi vuoteen 2030 mennessä, jolloin laitoskokonaisuuden elektrolyyseriteho nousee yli 40 megawattiin. Tehon ollessa 40 megawattia laitos tuottaa vuosittain synteettistä uusiutuvaa metaania määrän, jolla voidaan korvata noin 17 miljoonaa litraa fossiilista dieseliä raskaassa maantieliikenteessä. Polttoainemäärä vastaa noin 600 raskaan ajoneuvon vuosikulutusta Suomessa.

Laitoksen prosessi, jossa sähkö muutetaan toiseen energiamuotoon, vaatii runsaasti sähköä, joka aiotaan hankkia pitkäaikaisilla ostosopimuksilla uusista tuulipuistoista. Lopullisessa koossaan laitoksen sähköntarve olisi lähes 400 gigawattituntia vuodessa, mikä edesauttaisi yli 100 megawatin uuden tuulivoimakapasiteetin kehittämistä. Uusiutuvan metaanin tuotannossa syntyvä hukkalämpö on tarkoitus ottaa talteen ja hyödyntää Etelä-Savon Energian kaukolämpöverkossa.

#etelä-savon energia oy #metaani #mikkeli #nordic ren-gas oy #vedyn tuotantolaitos #vety #vihreä vetey
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0