Luokittelematon
2 minuutteja luettu

Yli 300 uutta ulkomaalaista yritystä Suomeen

11/03/2022, 08:21
Yli 300 uutta ulkomaalaista yritystä Suomeen
Tea Kemppainen Tea Kemppainen
Like 0

Suorat sijoitukset ulkomailta ovat tärkeä osa Suomen talouden kasvua ja elinkeinoelämän kehitystä,kirjoittaa Invest in Finland tiedotteessa.

Eniten uusia ulkomaisia suoria sijoituksia tuli kappalemäärällisesti Ruotsista, Isosta-Britanniasta ja Norjasta. Toimialoittain uusia ulkomaisia investointeja tehtiin eniten liike-elämän palveluihin sekä ICT-sektorille. Vastavuoroisesti ulkomaiset investoinnit matkailuun pysähtyivät. Hieman yli 50 prosenttia investoinneista sijoittui Uudellemaalle, mutta investointeja tehtiin myös mm. Pohjois-Pohjanmaalle, Pirkanmaalle, Varsinais-Suomeen ja Keski-Suomeen.

– Suorien vaikutuksien lisäksi syntyy myös välillisiä vaikutuksia, kun ulkomaiset yritykset tekevät hankintoja suomalaisilta yrityksiltä ja vahvistavat näin asiakasyritystensä työllisyyttä. Ne tarjoavat kotimaisille yrityksille mahdollisuuksia integroitua globaaleihin arvoketjuihin ja innovaatioverkostoihin, Invest in Finlandin johtaja Antti Aumo kertoo ulkomaisten yritysten positiivisista vaikutuksista Suomen kansantalouteen.

Uusien investointien lisäksi Suomessa jo toimivat ulkomaisomisteiset yritykset tekivät yhteensä noin 165 jatkoinvestointia Suomeen vuonna 2021. Ulkomaisten yritysten jatkoinvestoinnit kertovat luottamuksesta Suomeen toimintaympäristönä jopa korona-aikana. Jatkoinvestointeja nähtiin etenkin sektoreilla, jotka kasvoivat koronan vaikutuksista, eli vähittäiskaupan-, terveys- ja hyvinvointi- sekä ICT-alalla.

Venäjän sotatoimien vaikutus investointeihin
Invest in Finland on keskeyttänyt toimintansa Venäjällä toistaiseksi, eikä venäläisten yritysten tuloa Suomeen edistetä muuttuneen tilanteen myötä. Venäjän sotatoimet Ukrainassa saattavat vaikuttaa myös Suomeen tuleviin investointeihin laajemminkin, jos Suomen sijainti kartalla huolestuttaa kansainvälisiä yrityksiä muilta markkinoilta.

– Sota luo epävakautta ja yritysten kynnys toteuttaa ulkomaisia investointeja nousee epävarmoina aikoina. Suomi on kuitenkin pohjoismainen, vakaa toimintaympäristö ulkomaisille kohdeyrityksille ja jatkamme Suomen kehittämistä investointien kohteena, Aumo toteaa.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0