Energia
2 minuutteja luettu

Convion Oy ja Shell aloittavat teknologiayhteistyön

9/03/2023, 08:27
Convion Oy ja Shell aloittavat teknologiayhteistyön
Convionin elektrolyyseri on reversiibeli ts. se voi toimia kahteen suuntaan eli tuottaa tarpeen mukaan joko vetyä tai sähköä.
Jari Kostiainen Jari Kostiainen
Like 0

Yhteistyössä tavoitellaan uusiutuvan vedyn tuottamista kilpailukykyisesti kiinteäoksidielektrolyysin (SOE) mahdollistamalla korkealla hyötysuhteella. Convion toimittaa Shellin Energy Transition Campus -demonstraatioympäristöön Amsterdamiin teollisen mittakaavan höyryelektrolyysilaitoksen.

Convion Oy ja Shell Global Solutions International ryhtyvät yhteistyöhön, jonka tavoitteena on kehittää, validoida ja kaupallistaa Convionin kiinteäoksidielektrolyyseri (Solid Oxide Electrolyser, SOEC).

Convion toimittaa 1 MW höyryelektrolyysilaitoksen Shellin Energy Transition Campus -demonstraatioympäristöön Amsterdamiin. Demolaitos muodostuu neljästä Convionin C250e elektrolyyserimoduulista.

Shellin tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius energialiiketoiminnassaan vuoteen 2050 mennessä. Tähän päästäkseen Shell vähentää päästöjä omissa toiminnoissaan sekä vähentää asiakkaille myytyjen polttoaineiden ja muiden energiatuotteiden päästöjä.

Convionin tavoitteena on tarjota elektrolyysijärjestelmiä, jotka ovat joustavuudeltaan ja hyötysuhteeltaan markkinoiden kärkeä. Nämä mahdollistavat hiilidioksidipäästöjen vähentämisen energia- ja teollisuussektorilla.

Uusiutuvaa vetyä korkealla hyötysuhteella

Shellin ja Convionin yhteistyön tavoite on tuottaa uusiutuvaa vetyä kiinteäoksidielektrolyysillä (SOE, solid oxide electrolysis), jonka hyötysuhde on huomattavasti korkeampi kuin muilla elektrolyysiteknologioilla.

Vedyn tuotanto Convionin SOE-teknologialla vaatii noin 25–30 prosenttia
vähemmän sähköä, kun höyryntuotantoon käytetään hukkalämpöä.

Kaksisuuntainen järjestelmä tuottaa vetyä tai sähköä tarpeen mukaan

Yritykset tutkivat yhdessä myös sähkön kulutuksen ja uusiutuvan sähköntuotannon vaihteluiden yhteensovittamista. Tässä hyödynnetään Convionin höyryelektrolyysereiden lisäominaisuutta, joka mahdollistaa elektrolyyserin kaksisuuntaisen operoinnin (rSOC, reversible solid oxide cell). Kaksisuuntainen järjestelmä voi tuottaa joko vetyä tai sähköä, tarpeen mukaan.

Yritysten kumppanuus luo pohjaa vastata laajasti teollisuuden päästövähennyshaasteisiin. Convionilla on kattava kokemus teollisen mittakaavan kiinteäoksiditeknologian järjestelmien toimituksista. Kun se yhdistetään Shellin teknisiin kyvykkyyksiin ja liiketoiminnan kunnianhimoiseen hiilivähennystavoitteeseen, syntyy mahdollisuuksia uuteen liiketoimintaan ja uusien ratkaisujen kaupallistamiseen.

Convionin toimitusjohtaja Erkko Fontell: ”Olemme innoissamme tästä yhteistyöstä Shellin kanssa ja mahdollisuudesta demonstroida innovatiivista teknologiaamme yhdessä näin ikonisen yrityskumppanin kanssa. Tämä yhteistyö on hyvin linjassa markkinoillemeno- ja kumppanuusstrategiamme kanssa. Se on myös tunnustus työllemme ja sitoutumisellemme SOEC-teknologiaan, joka on keino tehdä vihreästä vedystä kilpailukykyistä ja tuoda se teollisessa mittakaavassa saataville.”

Shell GM Hydrogen & Syngas Theo Bodewes: “Yhteistyösopimuksen allekirjoittaminen Convionin kanssa edustaa jälleen yhtä tärkeää virstanpylvästä Shellin vetyteknologiastrategialle, jossa korkean hyötysuhteen SOEC-teknologialla on hyvin potentiaalinen rooli. Pilottiprojektin avulla demonstroidaan joustavaa, kennostoriippumatonta SOEC-järjestelmäarkkitehtuuria sekä puhtaasti elektrolyysi- kuin kaksisuuntaisessakin operointimoodissa. Tämä tulee parantamaan Shellin ymmärrystä ja kyvykkyyttä ottaa tämä lupaava uusi teknologia käyttöön nykyisissä ja tulevissa käyttökohteissa.”

#rsoc #shell #soe #soec
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0